Slide 2
Slide 3
Slide 1

Missie en strategie

Comicro wil zich profileren als een laboratorium waar volgens hoge beroepsstandaarden wordt gewerkt aan optimale diagnostiek voor de patiënten van omliggende ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen.

Het laboratorium streeft naar een goede dienstverlening en stelt zich ten aanzien van haar consultatieve rol bij preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten zeer actief op. Wij zijn gericht op goede samenwerking met de andere laboratoria in de regio, met de ziekenhuishygiënisten en met de diverse GGD-afdelingen.

Comicro is voortgekomen uit de fusie van de afdelingen medische microbiologie van het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum. Deze fusie is van groot strategisch belang. Immers een herverdeling van specifieke onderzoeken zoals moleculaire diagnostiek en tbc-onderzoek kan er in de toekomst toe leiden dat, vanwege o.a. de grotere gezamenlijke omzet, ook specifiekere kennis en ontwikkeling mogelijk wordt zodat beide organisaties inhoudelijk van elkaars kennis en kunde zullen kunnen gaan profiteren. Er is grote aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en de kennis van medewerkers wordt op een goed niveau gehouden. Het laboratorium streeft ernaar een transparante, lerende organisatie te zijn. Een plezierig en open werkklimaat staat bij ons voorop. Periodiek wordt er een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden.

De leiding van het laboratorium zal blijven bewerkstelligen dat dit beleid door de medewerkers wordt begrepen, in praktijk wordt gebracht en op peil wordt gehouden.