Slide 2
Slide 3
Slide 1
5 jaar Comicro06-12-2018

Op 1 januari 2019 is het alweer vijf jaar geleden dat Comicro ontstond uit het samengaan van de laboratoria medische microbiologie van het Westfries Gasthuis en het Zaans Medisch Centrum. Uiteraard gaan we dit eerste lustrum vieren met al onze medewerkers en enkele oud-collega’s.

Bewogen jaren
De afgelopen vijf jaar zijn omgevlogen. We zijn twee keer verhuisd, ISO-geaccrediteerd en hebben een harmonisatietraject doorlopen. Ook hebben we met goed gevolg een nieuw Laboratorium Informatie Systeem geïmplementeerd. Het waren bewogen jaren met pieken en dalen, maar vooral jaren waarin we als jonge organisatie veel hebben geleerd. Op naar de volgende vijf!