Slide 2
Slide 3
Slide 1

Vademecum

Het Diagnostisch vademecum bevat alle verrichtingen die via het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (Comicro) kunnen worden aangevraagd en is een handvat bij het aanvragen van klinisch relevant laboratoriumonderzoek. Voor ieder opgenomen ziektebeeld is aangegeven welke diagnostiek kan worden overwogen.
Vademecum Comicro