Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 1
Slide 1

OVER COMICRO

Comicro is een betrouwbare samenwerkingspartner en leverancier van optimale infectiediagnostiek zowel voor de eerste-, als tweede lijn gezondheidszorg en andere klanten binnen de kernregio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Noord en West-Friesland als daarbuiten. Deze is ontstaan door de combinatie van de Medisch Microbiologische Laboratoria van twee Noord-Hollandse medische centra: Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum.

Comicro levert kwalitatief hoogwaardige diensten en producten door gebruik te maken van vakkundige medewerkers, het hanteren van beroepsstandaarden en bewezen technieken. Tevens is Comicro hét expertisecentrum voor preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten, allereerst gericht op Noord-Holland.

De Medische Microbiologie is een medisch specialisme dat zich kenmerkt door de volgende, binnen het terrein van infectieziekten liggende, functies:

 • Diagnostiek van infectieziekten
 • Beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen op het gebied van infectieziekten
 • Intercollegiale adviezen over preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten
 • Voorlichting, onderwijs, opleiding
 • Regionale samenwerking met openbare gezondheidszorg
 • Epidemiologie van infectieziekten, infectiepreventie, uitbraakmanagement en surveillance
 • Antibiotic stewardship. Dit behelst alle activiteiten gericht op voorkoming en beheersing van antibioticaresistentie in samenwerking met internisten-infectioloog en ziekenhuisapothekers.

MISSIE

Comicro helpt vragen over infectieziekten te beantwoorden op weg naar een betere gezondheid.

VISIE

Een wereld creëren waarin:

 • wij tijdige, efficiënte en betrouwbare antwoorden op vragen over infectieziekten geven;
 • wij helpen zorgprofessionals met betrouwbare diagnostiek en advies;
 • wij helpen patiënten en cliënten door snelle antwoorden te geven;
 • wij helpen de maatschappij door een actieve bijdrage te leveren aan de preventie en onder controle houden van infectieziekten;
 • wij stimuleren onze medewerkers zich continu te ontwikkelen.

Wij zijn Comicro.

KERNWAARDEN

Bij alles wat we doen binnen Comicro handelen wij vanuit onze vier kernwaarden, ons gezamenlijk kompas. Onze kernwaarden zijn:

 • deskundigheid
 • kwaliteit
 • klantgerichtheid
 • betrouwbaarheid

COMICRO IN BEELD

Comicro wil u graag laten zien waar we voor staan en hoe wij werken. Daarom hebben we een video gemaakt waarin u kennis maakt met onze organisatie. U ziet onze labmedewerkers aan het werk en we leggen uit hoe u onze afnamesets bestelt.