Slide 2
Slide 3
Slide 1

Over Comicro

Visie

Comicro is een betrouwbare samenwerkingspartner en leverancier van optimale infectiediagnostiek zowel voor de eerste-, als tweede lijn gezondheidszorg en andere klanten binnen de kernregio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Noord en West-Friesland als daarbuiten. Deze is ontstaan door de combinatie van de Medisch Microbiologische Laboratoria van twee Noord-Hollandse medische centra: Westfriesgasthuis en Zaans Medisch Centrum.

Comicro levert kwalitatief hoogwaardige diensten en producten door gebruik te maken van vakkundige medewerkers, het hanteren van beroepsstandaarden en bewezen technieken. Tevens is Comicro hét expertisecentrum voor preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten, allereerst gericht op Noord-Holland.

De Medische Microbiologie is een medisch specialisme dat zich kenmerkt door de volgende, binnen het terrein van infectieziekten liggende, functies:

  1. Diagnostiek en het stroomlijnen hiervan
  2. Laboratoriummanagement, beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen
  3. Intercollegiaal consult en het geven van antibioticumadvies
  4. Voorlichting, onderwijs, opleiding en onderzoek
  5. Regionale samenwerking met openbare gezondheidszorg
  6. Preventieve diagnostiek, epidemiologie van infectieziekten, infectiepreventie, uitbraakmanagement en surveillance
  7. Antibiotic stewardship. Dit behelst alle activiteiten gericht op voorkoming en beheersing van antibioticaresistentie in samenwerking met relevante stakeholders waaronder internisten-infectioloog en ziekenhuisapothekers.

Missie en strategie

Comicro levert kwalitatief hoogwaardige diensten en producten door gebruik te maken van vakkundige medewerkers, het hanteren van beroepsstandaarden en bewezen technieken. Tevens is Comicro hét expertisecentrum voor preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten, allereerst gericht op Noord-Holland.

Service

Comicro wil het elke dag nog beter doen. Door goed naar patiënten en hun wensen te luisteren, weten medewerkers wat er voor patiënten werkelijk toe doet. De goede ervaringen van de patiënten – dat is waar het Comicro voor gaat. Service en gastvrijheid staan dan ook hoog in het vaandel.

Kwaliteit

Comicro werkt elke dag opnieuw aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Die zorg moet uiteraard veilig zijn. Na een operatie mag een patiënt bijvoorbeeld geen infecties oplopen.Verder is natuurlijk een respectvolle benadering van patiënten cruciaal.