Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 1
Slide 1

De vakgroep van Comicro

De artsen-microbioloog houden zich bezig met het diagnosticeren, behandelen en voorkomen van infecties en infectieziekten. De dienstdoende arts-microbioloog is bereikbaar voor intercollegiale consulten. De vakgroep geeft inhoudelijk leiding aan het medisch microbiologisch laboratorium. Verder houdt de vakgroep zich bezig met beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen, epidemiologie van infectieziekten en ziekenhuishygiëne, openbare gezondheidszorg, voorlichting, onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

 

Wim Ang

Medisch directeur, aanspreekpunt ZMC, kwaliteit, ICT, infectiepreventie ZMC, A-team ZMC, voorzitter Sectie Infectieziektenserologie SKML

Andrea Bruning

Infectiepreventie Dijklander, A-team Dijklander, aanspreekpunt onderwijs

Steve de Jager

Mycologie, parasitologie, mycobacteriën, antibioticaresistentie, A-team ZMC/Dijklander

Jacqueline Lankelma

Aanspreekpunt aanvragers eerste lijn, A-team Dijklander

Ben Ridwan

Aanspreekpunt Dijklander Ziekenhuis, bacteriologie, infectiepreventie Dijklander, A-team Dijklander

Michiel Slaats

Serologie, ICT

Wil van der Reijden - medisch moleculair microbioloog

Moleculaire diagnostiek, pre-analyse, bestuurslid WMDI NVMM, Technical Assessor RvA