Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 1
Slide 1
Er zijn 8 soorten kant en klaar afnamesetjes met een instructiekaart en een afnamewijzer (boekje) die u kunt aanvragen en gebruiken als naslagwerk. Bestellen kan via www.comicro.nl/professionals/bestelformulier. Hierin staat precies beschreven welke afnamematerialen u voor welke aandoening kunt insturen. U kunt hierover ook contact opnemen met de accountmanager Paulien Luijben 06-21376985

Er zijn 8 kant en klaar afnamesetjes beschikbaar die u kunt bestellen via de website www.comicro.nl/professionals/bestelformulier daarvan zijn 3 kant en klaarpakketjes voor SOA diagnostiek. Deze afnamematerialen bevatten de juiste APTIMA buisjes. U kunt kiezen uit zelfafname door patiënt of afname door de huisarts. De juiste Aptima afnameset zit in het betreffende doosje waar u voor kiest.

Hiervoor gebruikt u het kant en klaar afnamesetje Banale kweek/BV/HSV. Er zit 1 eswab in het afnamesetje. U kruist het vakje Bacteriële Vaginose PCR en kweek aan.

Dit kan met het kant en klaar afnamesetje Banale kweek/BV/HSV, deze is zowel geschikt voor de banale kweek als voor de PCR.

Nadat er een Gardnerella is gekweekt zal hetzelfde materiaal (eswab)ingezet worden op de PCR. Een kweek op Gardnerella vaginalis is minder geschikt om Bacteriële Vaginose vast te stellen, omdat niet de aanwezigheid of de hoeveelheid maar de verhouding tussen de verschillende bacteriën van belang is. Niet alle bij een kweek gevonden bacteriën zijn van belang, en niet alle bacteriën die van belang kunnen zijn bij een bacteriële vaginose kunnen worden gekweekt. Een kweek geeft dus onvoldoende uitsluitsel over de diagnose.

Met de PCR-diagnostiek test je een selectie van een aantal potentiële verwekkers en stelt vervolgens vast of de balans tussen de verschillende micro-organismen is verstoord. De PCR-diagnostiek is snel en gevoelig. Deze PCR bepaalt de verschuiving tussen Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae (bacteriën die geassocieerd zijn, maar niet bewijzend zijn voor Bacteriële vaginose en Lactobacillus spp. (marker van de normale flora)

Dan dient u 2 kant en klaar afnamesetjes te gebruiken. Het (zelf)afnamesetje CNT swab vrouw en het setjes Banale kweek/BV/HSV. Bij vrouwen met een soa-risico en vaginale klachten op basis van een bacteriële vaginose adviseren wij u de meest sensitieve testmethode te kiezen. Dus CNT urine én CNT huisarts (cervix) óf een door de vrouw zelf afgenomen vaginale swab (CNT swab vrouw)
De vulvovaginale swab afgenomen door de vrouw zelf is een betrouwbare test door de hoge sensitiviteit en hoge specificiteit. Uit onderzoek komt naar voren dat de vulvovaginale swab meer geïnfecteerde vrouwen identificeert dan eerstestraalsurine en evenveel geïnfecteerde vrouwen identificeert als de endocervicale swab. Men verklaart de hoge sensitiviteit van de door de patiënte zelf afgenomen swab doordat de swab in de praktijk in contact komt met de urogenitale regio en niet alleen met het vaginale slijmvlies. Hierdoor zouden urethrale infecties minder snel gemist worden. De onderzoeken naar de betrouwbaarheid van de vulvovaginale swab betreffen vaak hoge prevalenties van CT (7,7%-12,4%) bij vrouwen met een hoge voorafkans, waardoor de kans op een positieve test groter is.

Zoals de NHG standaard “acute diarree” aangeeft is er een verschuiving in de microbiologische diagnostiek van banale kweek naar moleculaire (PCR) technieken. Comicro adviseert vanwege de hogere sensitiviteit de PCR techniek. PCR-onderzoek naar DNA-materiaal van een micro-organisme is sneller en gevoeliger dan conventioneel onderzoek met feceskweek of TFT, maar heeft als nadeel dat die organismen worden gemist waarvan geen DNA-diagnostiek verricht is of waarbij detectie door microscopisch onderzoek van belang is. Er kan met PCR geen resistentiepatroon worden bepaald van een eventueel gevonden bacterie en zal bij een positieve uitslag, indien klinisch relevant, alsnog een feceskweek nodig zijn om het resistentiepatroon vast te stellen. Deze kan dan worden uitgevoerd met de reeds aangeleverde feces waarop de PCR-diagnostiek is gedaan.
De kant en klaar afnamesetjes kunnen ingeleverd worden bij de DCWF prikpunten, SALT prikpunten, afgiftepunten in het Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend, Zaans Medisch Centrum BG Noord 03 of Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn poli 7. Buiten kantoortijden kan men de afnamesetjes inleveren bij de SEH. Maar het kan ook met PostNL worden verzonden. De afnamesetjes zijn geschikt voor de brievenbus van PostNL.

De meest actuele informatie over de onderzoeksduur per afnamesoort is hier te vinden.

Informatie over de tarieven die Comicro hanteert kunt u hier vinden.