Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 1
Slide 1

Veelgestelde vragen patiënten

Microbiologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, onderzoeken en behandelen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels waartoe behoren de gisten).

Comicro doet onderzoek naar micro-organismen die bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Er wordt onderzoeksmateriaal zoals bloed, urine, ontlasting, pus, sputum en wondvocht onderzocht.

Als u bij de huisarts bent geweest en er is een verdenking dat er een infectie in het spel is dan zal daarvoor een kweek uit het infectiegebied, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal afgenomen worden. Dit wordt opgestuurd naar het laboratorium. Daar wordt het lichaamsmateriaal op kweek gezet. Na een aantal dagen krijgt u de uitslag van uw huisarts met eventueel een antibiotica advies. Er zijn inmiddels ook een aantal nieuwe en meer gevoelige testen die via DNA methoden bepaald worden. Deze techniek heet PCR. Deze testen gaan sneller en zijn gevoeliger, met andere woorden er zal bij een lage aanwezigheid van bacteriën, virussen of parasieten toch een positieve uitslag zijn terwijl met de kweekmethode dit een negatieve uitslag kan geven, er groeien dan geen bacteriën op de kweekplaat. Als er een positieve PCR uitslag is dan kan het zijn dat de bacterie toch nog gekweekt moet worden omdat er een antibiogram ingezet moet worden. Dit om te bepalen welk antibioticum voorgeschreven moet worden door uw huisarts. De specialist arts microbioloog zal in overleg met uw huisarts een behandeling adviseren.
In het kant en klaar afnamesetje zit een aanvraagformulier. Op de achterkant vindt u uitleg door middel van tekst maar ook een getekende uitleg. Heeft u nog steeds vragen, neemt u dan contact op met uw huisarts.
Soms wordt uw materiaal afgekeurd op het laboratorium. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 • Het afgenomen materiaal is te oud voor betrouwbaar onderzoek
 • Er is niet op de juiste manier afgenomen
 • Er is een verkeerd wattenstaafje gebruikt
 • De juiste patiëntgegevens staan niet op het buisje of op het aanvraagformulier
 • Er is geen afnamemateriaal ontvangen maar wel een aanvraagformulier
 • Het afnamemateriaal zit in een verkeerd buisje / potje
 • U heeft te weinig materiaal ingeleverd
 • U heeft teveel materiaal ingeleverd
 • Lees zorgvuldig de afname beschrijving op het formulier
Er zijn meerdere mogelijkheden:
 • Bij uw huisarts
 • Bij de prikpunten in uw regio (uw huisarts kan u vertellen waar dit is)
 • In het ziekenhuis van uw regio
 • In de brievenbus van PostNL (u hoeft geen postzegel te plakken)
Hierbij wordt onderzocht hoe gevoelig een bacterie is voor een bepaald soort antibiotica. De mate waarin deze antibiotica de groei van de bacterie tegengaat is zichtbaar op de kweekplaten en levert het antibiogram op.
Onder invloed van bijvoorbeeld veelvuldige behandelingen, behandelingen met een te lage dosis antibioticum of te kort durende behandelingen kunnen bacteriestammen ontstaan die ongevoelig worden voor bepaalde antibiotica. De bacterie is ongevoelig ofwel resistent geworden voor een bepaald antibioticum.
Dit betekent Polymerase Chain Reaction, het vermenigvuldigen van stukken DNA met een kettingreactie met behulp van enzymen. Deze methode wordt gebruikt in het laboratorium voor het aantonen van kleine hoeveelheden virussen en bacteriën. Vanwege de grote gevoeligheid wordt PCR steeds vaker aangevraagd door uw huisarts.
Neem hiervoor altijd contact op met uw huisarts.
Gemiddeld genomen duurt een uitslag 1-3 dagen. Dit kan langer duren als het om een langzaam groeiende bacterie gaat maar ook als er vervolgonderzoek nodig is. Bijvoorbeeld als er een antibiogram bepaald moet worden.

De tarievenlijst kunt u hier vinden.

NZa betekent Nederlandse Zorg Autoriteit. De NZa bepaalt welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen, en wat de zorg (maximaal) mag kosten. Bijvoorbeeld voor behandelingen bij de huisarts of tandarts. Voor de meeste zorgbehandelingen maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen afspraken over de inhoud van de behandeling, de kwaliteit en de prijs ervan. Met de code kan het laboratorium uw rekening indienen bij de zorgverzekeraar. Dit zijn maximum tarieven die in overleg met de zorgverzekeraar elk jaar opnieuw vastgesteld worden.
Uw rekening kan uit meerdere codes bestaan. Bijvoorbeeld als er ook een antibiogram is aangevraagd door uw huisarts. Dan moet het materiaal gekweekt worden om er daarna een antibiogram van te bepalen. Dit is dan vervolgonderzoek. Er zijn dan meerdere testen uitgevoerd en heeft u meerdere codes op uw rekening staan.
In het ordertarief zitten de kosten voor de afnamematerialen, vervoer, verzending en administratiekosten. Indien er tegelijkertijd meerdere materialen ingediend worden wordt er één ordertarief in rekening gebracht.
Ja, alle onderzoeken gaan ten koste van uw eigen risico, behalve als u uw maximum al bereikt heeft. Voor kinderen tot 18 jaar die meeverzekerd zijn op uw polis worden geen kosten in rekening gebracht.

U kunt uw vraag via info@comicro.nl stellen en krijgt dan op werkdagen binnen 48 uur antwoord.