Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 1
Slide 1

PRODUCTEN & DIENSTEN

Comicro levert kwalitatief hoogwaardige diensten en producten door gebruik te maken van vakkundige medewerkers, het hanteren van beroepsstandaarden en bewezen technieken. Tevens is Comicro hét expertisecentrum voor preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten, allereerst gericht op Noord-Holland.

De Medische Microbiologie is een medisch specialisme dat zich kenmerkt door de volgende, binnen het terrein van infectieziekten liggende, functies:

 1. Diagnostiek (en het stroomlijnen hiervan) op gebied van:
  - Bacteriologie
  - Serologie
  - Mycologie
  - Parasitologie
  - TBC
  - Moleculaire diagnostiek
 2. Laboratoriummanagement, beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen
 3. Intercollegiaal consult en het geven van antibioticumadvies:
  - Onderzoeks- en therapie adviezen voor infectieziekten
  - Bespreken en adviezen in het kader van spiegelinformatie aan de vakgroepen
  - Epidemiologie, openbare gezondheidszorg
  - Preventie, antibiotic stewardship
  - Ziekenhuishygiëne
  - Deskundige steriele medische hulpmiddelen en ter zake kundige scopen/ functionarissen
 4. Voorlichting, onderwijs, opleiding en onderzoek
 5. Regionale samenwerking met openbare gezondheidszorg
 6. Preventieve diagnostiek, epidemiologie van infectieziekten, infectiepreventie, uitbraakmanagement en surveillance
 7. Antibiotic stewardship. Dit behelst alle activiteiten gericht op voorkoming en beheersing van antibioticaresistentie in samenwerking met relevante stakeholders waaronder internisten-infectioloog en ziekenhuisapothekers.